top of page
Anchor 1

הנדסה אזרחית

אנו מציעים את שירותי ההנדסה האזרחית הבאים:

 • תכנון תחבורה: תשתיות, דרכים, חנייה, רמזור, תכנון תנועה, תכנון פיזי, חוות דעת תחבורתית והסדרי תנועה זמניים.

 • פיתוח שטח: שיפועים, נגישות, ניקוז, התחברויות למצב קיים.

 • תכנון ניקוז: הידרולוגיה, תכניות, וחישובים לניהול מי נגר.  

 • תכנון מערכות מים וביוב: תחנות שאיבה, מערכות כיבוי אש, קווי הולכה, קווי איסוף שפכים, אגמים, ומכוני טיהור.

 • תיאום מערכות: סופרפוזיציה, בדיקת התנגשויות.

 

צוות המהנדסים האזרחיים של שרף גרופ מספק שירותים רב תחומיים ללקוחותינו בפיתוח תשתיות העתיד, בתכנון ובמימוש של פרויקטים במסגרת בינוי וצמיחה במגזרי המשק השונים, תוך כדי שמירה על סטנדרטים גבוהים ומחויבות ללוחות הזמנים של הפרויקט.

הפרויקטים שלנו כוללים: מבני ציבור, שכונות מגורים, נמלים, מרכזי קניות, בסיסי צבא, פארקים, משרדים ותעשייה, חלקות מגורים, מתחמי חינוך ובריאות, מקומות אירוח, בילוי, וספורט ועוד.

אנו מספקים שירותים לגופים ממשלתים, ערים, מועצות, יזמי נדל"ן, אדריכלים, תעשיות, מוסדות חינוך, מכוני בריאות, קבלנים ועוד.

תכנון תחבורה

בתחום התחבורה אנו מציעים את השירותים הבאים:

 • ​תכנון דרכים

 • תכנון פיזי

 • תכנון צמתים ומעגלי תנועה

 • חוות דעת תחבורתית

 • הסדרי תנועה זמניים לשלבי ביצוע

 • אישורי הסדרי תנועה זמניים מול גורמי המשטרה לאירוע המוני 

 • תכנון וניהול מי נגר עילי 

 • עריכת נספחי תנועה עבור רשויות מקומויות ויזמים

 • תכנון תנועתי לרחובות

 • יעוץ להסעת המונים 

 • תכנון חניות לרבות חניה אוטומטית, תת קרקעית ועילית

 • תיאום מערכות

 

שרף גרופ מציע מגוון רחב של שירותים הקשורים לכבישים ותחבורה - במועד ובמסגרת התקציב. מההתחלה ועד סיום הפרויקט, היכולות הרב תחומיות שלנו עוזרות ללקוחותינו לממש את מטרותיהם, תוך שמירה על רגישות צרכיהם וסדרי עדיפויותהם.

המשרד מספק שירותי תכנון פיזי לשיפור ושדרוג דרכים וכבישים קיימים, וכן תכנון לדרכים עירוניים ובין עירוניים חדשים. בעזרת שימוש בתוכנות BIM, תלת מימד למידול תוואי הדרך יש באפשרותנו את היכולת לספק ללקוחותינו אופטימיזציה מרבית, לשיפור הגיאומטריה, ובכך לספק תוצרי תכנון באופן מהיר ויעיל.

תכנון פיתוח שטח 

  בתחום פיתוח שטח אנו מציעים את השירותים הבאים: 

 • ​קביעת מפלס ריצפת הבניין

 • קביעת מיקום המבנה במגרש

 • תכנון אידאלי של טופגרפיית הקרקע ביחס למבנה

 • תכנון קירות תמך ומפלסים

 • תכנון מפלסי הדרכים והמדרכות ע"פ כללי הנגישות

 • תכנון ניהול מי הנגר 

 • תכנון מערכות תת קרקעיות המשרתות את המבנה

בתכנון עבודות פיתוח שטח אצלנו תקבלו מעטפת שירותים שלמה כולל מידול בתוכנת BIM תלת ממדי. אנו עובדים עם מגוון רחב של לקוחות, כולל משרדי אדריכלות, יזמים, משרדי ניהול פרויקטים, גופים ממשלתיים, מפעלים, ועוד.

תכנון תשתיות ניקוז מים וביוב

  בתחום התשתיות הרטובות אנו מציעים את השירותים הבאים: 

 • הכנת נספח מים וביוב​

 • הכנת נספח ניקוז

 • תכניות אב למים

 • תכנון קווים גרווטציונים

 • תכנון קווי סניקה

 • תכנון תחנות שאיבה

 • תכנון מאגרים

 • תכנון מתקני הולכה

 • תכנון מתקני איסוף שפכים

 • תכנון בורות חלחול

 • תכנון שיכוך אנרגיה

 • טיפול וטיהור שפכים

 • תכנון סכרים

 • תכנון מעבירי מים

 • תכנון מתקני השהייה 

 • תכנון גינות גשם

:הלקוחות שלנו

bottom of page